Det er klare regler for hva en skal gjøre med utgåtte plantevernmidler. Dersom bruksgodkjenningen for et preparat opphører, kan plantevernmiddelet:

  • bli omsatt i seks måneder (med mindre det er fastsatt en kortere frist)
  • lagres og brukes i 18 måneder fra opphørsdato

Kontroll med plantevernmiddellageret er et av sjekkpunktene på årets tilsyn med bruk av plantevernmidler.

Bruk bare godkjente plantevernmidler

Det er bare lov å bruke plantevernmidler fra norske forhandlere. Oversikt over godkjente plantevernmidler:

> Mattilsynet: Godkjente plantevernmidler

> Fagforum Potet: Godkjente plantevernmidler i potet


Levering av preparater til godkjente avfallsmottak

Plantevernmidler som har mistet sin godkjenning, og rester av plantevernmidler som ikke skal benyttes, må leveres til mottak for farlig avfall. Før innlevering må du fylle ut et skjema for avfallsdeklarering.

Oversikt over mottak av plantevernmidler finner du her.

Hva gjør jeg med emballasje?
Tomemballasje fra plantevernmidler skal du skylle grundig. Les alltid informasjonen på plantevernmiddeletiketten for å finne hvilke krav som gjelder for det aktuelle preparatet. Bruk aldri tomemballasje fra plantevernmidler til andre formål. Lag gjerne hull i emballasjen for å hindre gjenbruk. Kildesorter plastemballasjen. Rengjort emballasje (se rettledningen på etiketten) leveres på vanlig avfallsanlegg.

Ikke-rengjort emballasje må du levere til godkjent mottak for farlig avfall. Kvittering for innlevering av emballasje kan benyttes som dokumentasjon, for eksempel ved KSL-revisjon eller ved inspeksjon fra Mattilsynet.

> Les pressemeldinga fra Mattilsynet