Ny kunnskap om dyrking av små matpoteter

Hovedmålet for prosjektet er å utvikle ny kunnskap, teknologi og verktøy for økt presisjon i dyrking og lagring av små matpoteter. Prosjektet skal øke presisjonen i dyrking og lagring av småpoteter gjennom å kombinere ny teknologi og ny kunnskap om fysiologisk status og utvikling av potetenes vekst.

  • Blant annet blir det fokus på følgende faktorer:
  • Økt presisjon i forbehandling av settepotetene, gjennom ny kunnskap om betydningen av lys/led-lys og midler for spirekontroll på fysiologisk kvalitet og knollansett.
  • Knollansett i forhold til jordfuktighet
  • Utvikling av modeller for fjernmåling av vannbehov gjennom bruk av droner og jordfuktsensorer.
  • Hvordan kan vi bruke ulike målinger og dyrkingsdata til å forutsi kvaliteten etter lagring?

Les mer om forskningsprosjektet Teknopotet

Mest mulig norskproduserte små poteter på markedet

Markedet for småpoteter i Norge for det meste bestå av norske småpoteter med rett kvalitet. For å ha en lønnsom produksjon av småpoteter må antallet knoller per plante være størst mulig, knollene må ha rett størrelse og være mest mulig jevnstore. Strategien for lagring må være tilpasset av mange små poteter tett som blir liggende tettere i kassene enn det som er tilfelle for større poteter.

Forventa resultat

Prosjektet vil forhåpentligvis gi oss nye verktøy for kontroll og styring av jordfuktighet i sesongen, og for hva vi kan forvente av potetkvaliteten etter lagring.

I siste del av prosjektperioden vil det kommer veiledninger for hvordan en best skal dyrke og lagre småpotet.