Prosjektets varighet: 2013-2017

Innholdet i prosjektet: Prosjektets hovedmål er økt omsetning og verdiskaping for norske poteter, gjennom bedre utseende og skallkvalitet (blankhet, skurv, riktig knollstørrelse), mulighet for automatisert tørrstoffmåling og å spre positiv informasjon om potetens helseeffekter.

Prosjektet organiseres i fem delmål og fem arbeidspakker med hver sin arbeidspakkeleder:

  • Økt kunnskap om betydningen av jord og klima for skallkvalitet (Eldrid Lein Molteberg, NIBIO)
  • Bedre settepotetkvalitet – bruk av nye fysiologiske og kjemiske/biologiske metoder som gir bedre skallkvalitet og bedre styring av knollstørrelsen (Tor J Johansen, NIBIO)
  • Optimalisering av utvalgte vekst- og lagringsbetingelser for å forbedre skallkvalitet og lagringsevne (Eldrid Lein Molteberg, NIBIO)
  • Effektiv sortering av indre kvalitet gjennom utvikling av en robust tørrstoff-metode for industriell bruk (Nils Kristian Afseth, Nofima)
  • Dokumentasjon av glykemisk respons (GR) for kokte poteter som måltidskomponent (Simon Ballance, Nofima)

Prosjekteier: NIBIO

Kontaktperson: Eldrid Lein Molteberg, NIBIO Apelsvoll, tlf 40482799, e-post: eldrid.lein.molteberg@nibio.no

Samarbeidspartnere: Nofima og Norsk Landbruksrådgivning.

Bransjepartnere: BamaGruppen, Gartnerhallen, Totenpoteter, Produsentpakkeriet Trøndelag , Tromspotet, HOFF, Orkla C&S (Kims), Fjordland/Fjordkjøkken , Strand Unikorn , NORGRO, Yara Norge, Bayer CropScience, Syngenta, Tomra Sorting, Nordgrønt.

Finansiering: Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (85%), bransjepartnerne (15%).

Skallkvalitet DSC 0054 ELM
Til venstre er normal settetid og høyre er utsatt settetid for Asterix 2013, begge med 8 dager nedsviingstid. Foto: Eldrid Lein Molteberg, NIBIO