Jordtemperaturen stiger hurtig etter noen dager med soloppvarming. Derfor kan man sette poteter selv om jorda er kald og likevel få rask spiring og kraftig utvikling av plantene.

Å gå i gang med våronna før jorda er laglig lønner seg likevel ikke. Telen må være borte, og jorda må ha tørket såpass at jordstrukturen ikke ødelegges ved bearbeiding.

Tidlig setting og rask spiring er naturligvis ekstra viktig ved dyrking av tidligpoteter, men dyrking under dekke kan også være aktuelt ved dyrking av seine sorter i områder med kort vekstsesong.

Plast eller fiberduk?

Å dyrke potet under dekke betyr i praksis å legge plast og/eller fiberduk så raskt som mulig etter setting. Plast er vanligst i tidligpotetområdene fordi det gir kraftigst oppvarming. De fleste bruker plast som dekker to rader i bredden, men det finnes også utstyr for fire rader. Plasten kommer i ruller på 1000 meter og utlegging med nyere plastleggere går relativt raskt. Hvis setteren står på 75 cm radavstand er det lurt å sette av 85-90 cm mellom bedene slik at legging og fjerning av plast lar seg gjennomføre på en grei måte. Smale hjul, korrekt hjulavstand foran og bak, samt nøyaktig kjøreavstand er en forutsetning. Setter med drillformer og utstyr for tydelig markering av plantegrop er en fordel slik at potetplanten kan utvikle seg mest mulig uhindret før den stanger i plasten. Bruk av bøyleplast gir optimale forhold i plantens tidlige vekstfase.

Fiberduk som eneste dekke fra setting er mer brukt i områder med seinere sorter og seinere setting. Varmeeffekten er ikke like kraftig som plast, men til gjengjeld kan duken ligge lenger uten å hemme plantene og uten at det blir for varmt. Fiberduk er dessuten betydelig lettere i vekt enn plast. Den mest vanlige bredden er 12,80 meter, og lengden er 250 meter per rull. Utlegging av duk innebærer en god del manuelt arbeid med sandsekker eller spade for å sikre at duken ikke blåser av sted, mens oppsamling og innrulling kan gjøres mer mekanisert.

Ved svært tidlig setting kan det være aktuelt å bruke både plast og fiberduk frem til potetene har spirt, og deretter ett eller to lag fiberduk så lenge det er fare for frost. Dette for å kunne høste så tidlig som overhodet mulig.

Avlingsgevinst

Ved dyrking av tidligpotet er bruk av dekke så grunnleggende og innarbeidet at det ikke har blitt utført forsøk de siste tiårene. I et treårig forsøk som ble utført på 90-tallet ved Nibio Landvik i Grimstad målte man en økning av middeltemperaturen fra 14 til 21 grader ved å bruke plastdekke i april. Avlingsgevinsten ved tidlig høsting var fenomenal. Med plastdekke høstet man 1990 kg/daa, mens uten plast var avlingen på samme tidspunkt bare 808 kg/daa. Avlingseffekten skyldes en kombinasjon av flere knoller per ris og større knoller. Ser man på avling over 35 mm var avlingsforskjellen enda større. Ved seinere høsting ville naturligvis mye av forskjellen blitt utjevnet.

I nyere forsøk med bruk av fiberduk til mandelpotet i Østerdalen fikk man en meravling på 553 kg/daa sammenlignet med ingen dekking. Knollene ble større og de flasset mindre ved høsting der det var dekket med fiberduk. Dekkeperioden var fra setting siste uka i mai til spiring midt i juni. I samme forsøk ble det prøvd å la fiberduken ligge på hele juni til hypping første uka i juli. Det ga lavere meravling, sannsynligvis fordi temperaturen ble for høy.

Risiko ved bruk av dekke

Potetplanten er ømtålig for både høye og lave temperaturer. Blader og stengler som blir utsatt for frost tar sterk skade. Plastdekke holder brukbart på jordvarmen utover natta, men når temperaturen kryper under nullpunktet blir det fort skade på de potetbladene som presser oppunder plasten. Fiberduk gir bedre beskyttelse enn plast i slike situasjoner, og to lag duk beskytter bedre enn ett lag.

Det kan også bli for varmt under plasten på varme soldager utover i mai. Måler vi 17-18 grader i skyggen er det gjerne 35 grader under plasten på ettermiddagen. Potetplanten vokser best på ca 22 grader, og når temperaturen kommer opp i +/- 40 grader kan det gå virkelig galt. I verste fall skades potetbladene så kraftig at alt grønt bladverk svis vekk og planten må starte på nytt. Frykter man at slike forhold kan inntreffe er det derfor best å fjerne plasten eller i vertfall å skjære hull i plasten slik at det blir en viss lufting og nedkjøling.

Fiberduk er mer luftig og gir ikke så høye temperaturer som under tett plast, men også her er det viktig å følge med på gradestokken og værmeldinga slik at duken ikke blir liggende lenger enn nødvendig. Ofte er det vanskelige avveiinger mellom frostfare på natta og varmeskader på dagen.

Ugrasbekjempelse

Bruk av dekke gir noen utfordringer med ugrasbekjemping. På friland har vi blitt vant til å vente med å sprøyte til like før potetene spirer, og får som regel god effekt på spirt frøugras. Vi har flere midler til rådighet og kan bekjempe de fleste ugrasarter. Er vi heldige med jordfuktigheten får vi også god effekt mot ny spiring av frøugras fremover mot hypping.

Når åkeren er dekket med plast eller fiberduk på dette tidspunktet må vi naturligvis tenke annerledes. Vi må sprøyte åkeren før dekking, og vi må bruke ugrasmidler som hindrer spiring av frøugras. Dette krever en viss jordfuktighet. Kort tid mellom setting, sprøyting og dekking reduserer uttørking av jordoverflata og bedrer ugrasvirkningen. Heldigvis sikrer dekkinga at jordfuktigheten holder seg bedre enn på friland. Vi får derfor bedre spirehemmende effekt enn vi ville fått med samme doser uten dekke. Særlig gjelder dette ved bruk av plast. Under fiberduk er det mer luftig slik at jordoverflata tørker raskere opp. Da må vi kompensere med litt høyere doser.

Fenix, Sencor og Boxer er aktuelle midler under dekke. Kombinasjoner og doser må tilpasses forholda på det enkelte jordet. Laveste doser på jord med lavt moldinnhold og enkel ugrasflora. Hvis man har problem med svartsøtvier er det viktig å bruke Boxer.

Ved dyrking under plast får man en ny mulighet til ugrasbekjemping når plasten tas av. En lav dose Titus vil gi god virkning mot mange arter frøugras, men ikke svartsøtvier. Litt Sencor kan også brukes hvis potetplantene er under 5 cm, men pass på sperrefristen ved tidlig høsting.

Radrensing og hypping er også et alternativ rett etter plasten fjernes, men det gir sjelden god nok effekt mot ugras som står oppe i raden mellom potetplantene. Kraftig hypping og dekking av plantene er selvsagt uheldig i tidligproduksjonen.

Der man har dekket med fiberduk fra setting er det ikke vanlig å fjerne duken på denne tida, men hvis åkeren holder på å gro ned i ugras er det selvsagt nødvendig å sette et virkningsfullt tiltak!