Det fengende navnet har den fått av den enkle grunn at foredlingsselskapet i en periode oppkalte potetene sine etter kjente steder i verden; for eksempel Barcelona, Paris, Boston og Toronto. Monte Carlo kan også assosieres med gamblernes Paradis – men om sorten er et lotteri er for tidlig å fastslå.

Halvtidlig til halvsein sort

Sorten er halvtidlig i Midt- og Sør-Norge, litt seinere enn Rutt. I Nord-Norge er den halvtidlig til halvsein. Der er hvit i kjøttet, mens skallet er rød-fiolett. Formen er oval og litt flat, og med disse egenskapene skiller den seg markant fra øvrige sorter i det norske markedet. Videre har sorten grunne groøyne og svakt avtegnet lenticeller. Den lagrer godt.

Sterk mot PCN

Sorten har høy grad av resistens mot flere raser av hvit og gul potetcystenematode. Dette er en viktig egenskap som gjør sorten ekstra interessant. Den er forholdsvis sterk mot flatskurv og sterk mot vorteskurv. Middels sterk mot tørråte på ris og knoller.

Forsøk med setteavstand og gjødslingsmengde

I forsøk i 2022 på Landvik (NIBIO), med ulik setteavstand og settepotetstørrelse av Monte Carlo, har middels setteavstand (25-30 cm) med middels store knoller (70 gr) gitt størst økonomisk utbytte, hvis man regner salgsverdi av både småpotet (< 40 mm) og ordinær matpotetstørrelse. Sorten er knollrik. Ved middels settepotetstørrelse og en setteavstand på 30 cm, har knollansettet kommet opp i 16,2 knoller pr ris i gjennomsnitt. Hvis sorten settes tett, ved 20 cm setteavstand, kan resultatet bli over 40 % understørrelse. Slik dyrking er derfor kun aktuelt der småpotetene kan selges til en god pris.

Samme år, i gjødslingsforsøk på Landvik, ble sorten testet for nitrogenmengder fra 9 til 18 kg. Det var ikke sikre avlingsforskjeller i feltet, men antydning til at 15 kg N gav størst utbytte ved tidlig opptak. Det kan tyde på at rotsystemet til Monte Carlo er forholdsvis bra, og at den utnytter tilført næring godt. Dette finner vi også igjen i forsøk ved lavere tildelt gjødselmengde, der sorten har stått til modning, og gitt gode avlinger. Tørrstoffinnholdet lå på ca 20 % for alle gjødslingsledd i forsøket på Landvik. Dette er høyt over andre sorter som benyttes i tidligproduksjonen. Settepoteten til begge felt ble lysgrodd i 6 uker ved 12 grader, og høstet etter ca 60 dager.

24062023 Tidlig opptak Vasket Monte Carlo Sigbjorn Leidal
Vasket Monte Carlo etter tidlig opptak på Sørlandet. Foto: Sigbjørn Leidal

Tåler tidlig vasking

Av kvalitetsparameterne grønnfarging, misform, skurv eller mørkfarging var det ingen forskjeller mellom de ulike leddene. Sorten setter knollene forholdsvis dypt, så morpoteten bør ikke settes for dypt i raden. Den spirer middels raskt, og med middels til stor rismengde dekker den radene godt.

I tidligpotetmarkedet er det viktig at sortene tåler vasking umiddelbart etter opptak, og unngår brunfarging i skallet. Monte Carlo har etter storskala testing på Reddalspakkeriet i 2023, greid seg godt gjennom vask og pakking.

Kilder

Erling Stubhaug, NIBIO, Randi Seljåsen, NIBIO, Ove Hetland, NIBIO, Sigbjørn Leidal, NLR. 2022. «Monte Carlo’ ny sort for tidligpotetsegmentet?». https://nibio.brage.unit.no/ni...

Graminor sortsvelger, https://graminor.no/sort/monte...