Den generelle anbefalingen er å kjøpe inn 15% av settepotetbehovet hvert år, oppformere det i ett år, og deretter bruke den til produksjon året etter. Da bytter du i praksis ut alt settepotetmaterialet hvert år, etter et år med oppformering på gården.

Det kan være lurt, fordi det blant annet gir potetene tid til å akklimatisere seg til dine vekstforhold, og at det er lavere risiko for at du ikke får tak i det materialet du ønsker. Det er samtidig krevende å produsere et godt settepotetmateriale selv. Man skal være nøye med hygiene, renhold i kulturen og hvilket areal man bruker, og man må ha gode rutiner for lagring for å være sikker på at settepotetene holder god kvalitet. Har man et stramt vekstskifte eller sliter med kvaliteten, kan det hende det lønner seg å kjøpe inn all settepotet hvert år. Sertifiserte settepoteter produseres i henhold til settepotetforskriften, og testes for en rekke sykdommer, blant annet flere av potetvirusene.

Sertifisert settepotet

Sertifiserte settepoteter har lite virus, lite sjukdom og god vitalitet. I tillegg slipper man å lagre den hele vinteren, noe som reduserer svinn på lageret. Hvis man er tidlig ute med å bestille, så får man som regel de sortene man ønsker i de mengder man trenger. Men er man seint ute med bestillingen, så risikerer man at det er tomt for de sortene man ønsker.

Egen settepotet

Egen settepotet er billigere å bruke fordi man slipper et stort kontantutlegg. Det er likevel viktig å bytte ut deler av settepoteten hvert år fordi sykdommer og virus oppformeres i settepoteten over år. Etter hvert vil vitaliteten gå ned. Du bør også vurdere hvordan kvaliteten er på årets settepotetavling når du skal kjøpe inn ny settepotet. Er kvaliteten god, kan man kanskje bruke de et år til, men er kvaliteten dårligere enn forventet bør man kanskje bytte ut en større andel av settepoteten.

SL Settepotet til lysgroing
Lysgroing av settepotet Foto: Sunniva Løwø, NLR Nord Norge

Settepotetforretningene gjennomfører virustester (vintertest) på avlinga si hvert år. Resultatet fra vintertestene er klart i første del av 2024. Du kan også få virustestet dine egne settepoteter. Du kan lese mer om hvordan det gjøres her: Vintertest av settepoteter | Fagforum Potet