Jordherbicider er ugrasmidler man sprøyter på jorda og som har en spirehemmende effekt. Jordherbicider virker best dersom de sprøytes like før ugraset spirer. Bladherbicider er ugrasmidler man sprøyter på ugras som har spirt. Fenix, Sencor, Boxer og Centium har både bladvirkning og jordvirkning. Når man bruker disse midlene, kan det være en fordel å vente til mye av frøugraset har spirt. Da kan man redusere dosen. Det er likevel viktig å ikke vente til ugraset har kommet for langt. Midlene virker best når ugraset er på frøbladstadiet. Fenix, Centium og Boxer kan gi sviskade på potetplantene når de har spirt eller hvis det sprøytes når potetspirene er rett oppunder jordoverflaten. Grav i åkeren og se hvor langt plantene er kommet frø du sprøyter.

Når du skal sprøyte med jordherbicid, er det viktig at det er fuktig i jorda. Er det tørt ved sprøyting og i dagene etterpå, får jordherbicidene dårlig effekt. Effekten av jordherbicider påvirkes også av jordtypen. På lett sandjord kan man ofte gå litt ned i dose, mens jord med høyt moldinnhold ofte krever en litt høyere dose.

Sencor WG er fortsatt tillatt å bruke, men er gått ut av produksjon. Flytende Sencor SC 600 er godkjent på dispensasjon fram til 13. juli i år. Du kan bruke samme dose med flytende Sencor som du ville brukt med Sencor WG. Flytende Sencor kan tette dyser/filtre i sprøyta, så det anbefales å bruke grove filtre med minimum 50 mesh. Sencor har god effekt mot blant annet balderbrå, då, tunrapp, vassarve og meldestokk.

Har potetspirene kommet rett oppunder jordoverflaten, eller er kommet opp, er det Titus og Sencor som er alternativene. Sencor kan brukes med lav dose fram til plantene er 5 cm. Titus er et rent bladherbicid, og kan brukes litt lengre. Husk at Titus må blandes med klebemiddel. For at Titus skal virke godt, må ugraset være i god vekst. Er det kaldt eller tørt, sånn at plantene stagnerer i vekst, har Titus dårligere effekt. Både Titus og Sencor kan hemme potetplantene noe, så det er viktig å ikke bruke høyere dose enn nødvending.

Sliter du med kveke i åkeren, er alternativene Focus Ultra, Agil/Zetrola eller Select+Renol. Dette er spesialmidler mot grasugras som påvirker potetplantene i liten grad. For å få god effekt mot kveka, er det viktig å sprøyte når kveka har fått 3-5 blader og er i god vekst. Kvekemidlene er dyre, og det er bortkastet å sprøyte for tidlig, da middelet ikke trekkes ned i rota når planten er for ung.

Ta kontakt med rådgiveren din for råd om ugrassprøyting i potet.

Les alltid etiketten før bruk.