Denne artikkelen er først publisert i Agronominytt 2022, fagbladet til Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge.

NLR Nord-Norge har fått støtte fra fylkeskommunene i Nordland, Troms og Finnmark til å teste ut utenlandske sorter over de neste tre årene.

De utenlandske sorter må gjennom en hel prosess før de kan testes ut

Sortene kommer in-vitro til Norge (meristemplanter på reagensglass). Deretter må de kontrolleres i karantene, og så oppformeres det sykdomsfrie miniknoller som grunnlag for sertifisert settepotetproduksjon. Dette er for å sikre at det ikke kommer nye potetsykdommer inn i den norske produksjonen. Når dette er gjort blir de nye sortene testet i demo- og forsøksfelt, deretter i større skala for å luke ut de sortene som ikke er egnet for norsk produksjon. Dette tar minimum tre år og det er bare noen sorter som kommer gjennom denne utprøvingen.
I våre forsøk i NLR Nord Norge, får vi miniknoller av de nye sortene som oppformeres på hver forsøkslokalitet det første året, og så legges de inn i forsøket året etter.

Oppstart sesongen 2022

I løpet av sesongen 2022 prøver vi ut 18 sorter fordelt på 6 felt (3 felt med tidlige sorter og 3 felt med halvsene sorter). Feltene er spredt over hele Nord-Norge for å få testet potetene i de forskjellige klimaene landsdelen har å by på. Feltene med tidlig potetsorter henholdsvis på Trofors, Sortland og Målselv. De halvsene sortene på Mo i Rana, Kvæfjord og Målselv.

Langsiktig arbeid

Dette er et langsiktig arbeidet og målet er å få testet ut nye norske og utenlandske sorter og sammenligne dem med sorter vi allerede produserer i Nord-Norge (målesorter). Sortene testes for dyrking, lagring, vasking, skrelling og videreforedling sous-vide. Underveis blir også sterke og svake sider ved sortene registrert, som blant annet spirehastighet, krav til veksttid, utvikling gjennom sesong samt resistens mot sykdom, flassing, indre defekter og andre uønskede egenskaper.

ISK setting av tidligpotetfelt 15052923
Ny sesongen er i gang! Bilde fra setting av felt i Grane 15. Mai 2023 Foto: Ida S. Kvestad