Forsøkene er gjennomført i regi av Bayer i Nederland. Serenade er et biologisk soppmiddel som består av et isolat av bakterien Bacillus amyloliquefaciens (tidligere subtilis), og fermenteringsproduktene til bakterien. Det har effekt mot soppsykdommer, og det har biostimulerende effekt i form av bedre toleranse mot stress og bedre næringsopptak. Bayer har gjennom en rekke forsøk over flere år, testet middelets effekt i potet.

Serenade er tillatt brukt mot soppsykdommer i potet, korn, raps og ryps, tomat og agurk i veksthus, salat, jordbær, solbær og bringebær og planteskoleplanter på friland, i veksthus og plasttunnel og i gulrot og løk på friland. Middelet skal brukes forebyggende og virker ved å hindre soppvekst ved å konkurrere med skadesopper om plass og næring på kulturveksten. Det har også direkte effekt ved å produsere stoffer som hemmer veksten av soppens cellemembran. I tillegg forbedrer bakterien plantens naturlige motstandskraft mot soppsykdommer.

Serenade er et kontaktmiddel, ikke systemisk, så god dekning er avgjørende. Det virker kun forebyggende, ikke kurativt, derfor er det viktig å bruke middelet før soppen er til stede. Serenade er også tillatt brukt i økologisk produksjon.

Hva er Rhizofagi?

Bakteriene i Serenade koloniserer planterøttene i et symbiotisk forhold kalt rhizofagi. Bakteriene produserer biologiske forbindelser som undertrykker jordbårne sykdommer som svartskurv, sølvskurv og flatskurv, og de hjelper plantene med å sette i gang sitt eget forsvarssystem mot skadegjørerne. Plantene blir til gjengjeld indusert til å slippe ut roteksudater som fôrer bakteriene.

I tillegg hjelper Serenade plantene med økt rotutvikling og bedre næringsopptak. Planteveksthormoner for bedre rotstruktur og generelt økt biomasse av både skudd og røtter blir produsert av bakteriene i Serenade. Slik får plantene bedre vigør. Spesielt aktiviteten av stolonrøtter har mye å si for næringsopptaket og bedret knollkvalitet som resultat.

Bilde stolonrotter
Bildet viser stolonrøtter, som i forsøk med Serenade har fått økt biomasse og dermed gitt bedre vigør og næringsopptak hos plantene.

Næringsopptak og skallkvalitet

Resultatene fra forsøkene viser at plantenes næringsopptak av spesielt fosfater og mikronæringsstoffene jern, sink og mangan øker. Så lenge røttene er i aktiv vekst vil Serenade fortsette koloniseringen.

Kalsium er et av næringsstoffene som er viktig i skalldanning, og som forsøkene også har vist et økt opptak av, ved hjelp av Serenade. Kalsium stabiliserer membraner og cellevegger. Det gir mer robuste planter.

Jern er en viktig faktor i essensielle enzymer i potetplanten og knollene. Næringsstoffet er med på å aktivere enzyme i immunresponser og aktiverer fotosyntesen. Det aktiverer også enzymer for suberinproduksjon i celleveggen, som fungerer som mekanisk barriere for sopp og bakterier. På potetene vil den forbedrede skalldanningen og motstandsdyktigheten mot skadegjørere vise seg som bedre skallfinish.

Påføringsteknikk

Serenade selges i 10 l kanner og kan brukes i vanlig sprøyteutstyr, men det er viktig å bruke dyser med grovt filter (50 mesh). Sørg for kontinuerlig omrøring ved blanding og under sprøyting. Ferdig utblandet sprøytevæske må sprøytes ut og kan ikke stå i tanken. Serenade er tolerant mot pH, sollys og temperatur. Til potet i Norge er middelet tillatt brukt til beising ved Hardi teknikk på setteren, med 2-4 l vann og 500 ml Serenade per daa. Det anslås at mengden kjemiske midler tilført i raden ved setting kan reduseres med 50 % uten noen negative effekter på kvalitet eller avlingsstørrelse.

Reduksjon i solanin

Et vanlig problem er at poteter utsatt for sollys, for eksempel gjennom sprekker i drillene begynner å danne glykoalkaloider og gi grønnfarge. Serenade har i forsøk redusert mengden glykoalkaloider i alt knollvev, sammenlignet med kontrolledd.

Effekt neste år?

80 % av alle sortene responderte med økt avling etter behandling av settepotetene med Serenade foregående år. Også vitaliteten til planten var bedre.

Bilde Serenade
Med og uten Serenade