Poteter dyrkes til mange forskjellige formål og kravet til knollstørrelse varierer. Selv innen samme sort vil det være stor forskjell på riktig størrelse til salatpotet, settepotet, skrellepotet, vanlig matpotet i pose eller løsvekt, og industripotet. Riktig gjødsling og dyrkingsteknikk legger grunnlaget, men vekstavslutning til riktig tid er ofte helt avgjørende for å få knollstørrelsen der vi ønsker.

Her er en generell anbefaling for vekstavslutningstidspunkt:

Grav opp 5 planter på minst 3 plasser i åkeren:

 • Sorter avlingen etter størrelse og vurder skallkvalitet.
 • Ved risknusing: når 1-2 knoller i hver graveprøve er over ønsket størrelse, bør vekstavslutning gjennomføres.
 • Ved kjemisk behandling på grønt ris bør trolig ingen knoller være over ønsket størrelse:
  • Mindre ris/godt avmodnet (kun kjemi): start 4-5 dager tidligere enn ved bruk av Reglone.
  • Større ris/mindre avmodnet (kun kjemi): start ca. 7 dager tidligere enn ved bruk av Reglone.
 • Ved risknusing: veksten som skjer etter vekstavslutning tilsvarer trolig ca. 1 knoll pr plante over ønsket størrelse.
Poteter i kasse

En annen fordel med vekstavslutning er at det fremskynder skalldannelse på potetene. Potetplanter som er grønne på riset helt fram til høsting gir en knollavling med tynt skall. Dette er helt greit i tidligsesongen, men slike poteter flasser ved høsting og egner seg dårlig for lagring. Har man fjernet riset 2-3 uker før høsting blir det et bedre skall på potetene. Det gjør at potetene holder seg fine og saftspente lenger utover i lagringssesongen.

Bra mot tørråta

Vekstavslutning er også en viktig del av tørråtekampen. Hvis det er tørråteangrep på riset og man høster på grønt ris er det stor sjanse for at det kommer smitte på knollene ved høsting. Dette kan ødelegge knollene utover i lagringssesongen. Har du tørråte på riset er det derfor ekstra viktig å ta riset så tidlig at smitten ikke går ned på knollene og vente med høsting til alt ris er knusk tørt. Da vil knollene også ha fått godt skall som er vanskelig for tørråtesoppen å infisere.

Bedre kapasitet

I tillegg er det en praktisk gevinst ved vekstavslutning. Selv om moderne potetopptakere fungerer bra på grønt ris er det bedre kapasitet når riset er visna eller fjerna med risknuser. Hvis det er mye ugras er det også en lettelse å få fjernet dette før høsting. Riktignok bør man la det stå igjen ca 25 cm ris når man knuser, slik at ikke alle ris-stubbene faller gjennom risbeltet.

Kjemi, knusing eller kombo?

Om man skal velge kjemisk vekstavslutning eller risknuser, eller en kombinasjon avhenger av flere forhold. Hver metode har sine fordeler og ulemper. Risknusing har lavere kapasitet og gir mer kjøring i åkeren enn ved bruk av åkersprøyte. Til gjengjeld er virkningen rasker, slik at det er lettere å treffe riktig knollstørrelse. De kjemiske midlene vi har i dag virker ikke momentant, og det er ofte nødvendig å sprøyte to ganger for å oppnå skikkelig resultat. Fra første sprøyting til høsting går det ofte minst to-tre uker før riset er helt visnet og knollene skallfaste.

Kombinasjon med risknusing først og et kjemisk middel etter et par dager er spesielt aktuelt dersom det er tørråte på riset og man må få avsluttet raskt og effektivt før smitten går ned på knollene. Også når man oppformerer settepoteter kan en slik kombinasjon være smart. Kun risknusing gir risiko for at tørråte og virus kan infisere det riset som står igjen og evt. ny tilvekst. Sprøyting et par dager etter risknusing hindrer som regel dette. I spesielle tilfeller med mye smitte av stengelråte i åkeren fraråder vi risknusing fordi det øker sjansen for å spre smitten til friske planter.

Flere midler å velge i

Når det gjelder valg av kjemisk preparat har vi i år tre valg: Mizuki, Spotlight Plus og Gozai. Sistnevnte alltid i blanding med Mero eller Renol olje. I realiteten er det kun to forskjellige virksomme stoff siden Mizuki er en ferdig formulering av Gozai og olje. Spotlight Plus har en vanlig godkjenning, men Mizuki og Gozai + olje bare er godkjent på dispensasjon i år.

Spotlight Plus er godkjent til en gangs sprøyting med 100 ml/daa for nedsviing på grønt ris (ikke etter risknusing). Har krav om minst 10 m avstand til vann (90% avdriftsreduserende sprøyteteknikk). Spotlight Plus kan kun brukes på samme areal hvert tredje år ved bruk til nedsviing. 7 dagers behandlingsfrist.

Gozai er godkjent på dispensasjon i potet 11.juni til 9.oktober 2023 til sprøyting inntil 2 ganger med 7 dagers intervall både på grønt og knust ris. Maks Dose: 80 ml/ daa + 150 ml Renol/ daa. 7 dagers behandlingsfrist (NB! nytt i år). 20 m avstandskrav til vann hvor de 10 ytterste må være en etablert grasdekt buffersone. Avstandskrav til vann er doseavhengig. Avdriftsreduserende tiltak mulig

Mizuki er godkjent på dispensasjon i potet 11.juni til 9.oktober 2023 til sprøyting inntil 2 ganger med 7 dagers intervall både på grønt og knust ris. Mizuki er et nytt produkt bestående av ferdig blandet Gozai og Renol (150 ml/daa). Maks dose: 200 ml pr daa. Bruk 20-40 l vann per daa. 7 dagers behandlingsfrist. 20 m avstandskrav til vann hvor de 10 ytterste må være en etablert grasdekt buffersone. Avstandskrav til vann er doseavhengig. Avdriftsreduserende tiltak mulig.

For Gozai og Mizuki kan gjerne mengde Renol økes til 300-500 ml Renol pr daa ved første nedsviing, for raskere effekt. Mizuki er ferdig blandet med 150 ml Renol, så for å få mengde Renol på 300 ml må det tilsettes 150 ml Renol ved siden av. Dette kan være lurt spesielt ved sprøyting på grønt ris (ikke risknust).

Både Spotlight, Gozai og Mizuki er alle kontaktmidler som får best effekt ved sprøyting på formiddagen i sol. Sol påfølgende dager øker også effekten betydelig.

Vekstavslutning med og uten lys
Bildet viser en Folva-åker som ble svidd ned med 80 ml Gozai + 150 ml Renol under ulike værforhold i 2020. Radene med tydelige svidde planter ble svidd 30.juli i sollys og med tre etterfølgende dager med sol og varme. Området med dårligere effekt ble svidd 1.august også i sollys, men med påfølgende to dager med regn og overskyet vær. Stor forskjell på effekt av nedsviing med sol eller overskyet vær de påfølgende dagene. Sollys er viktig for effekt - ikke bare samme dag, men også dagene etter.

Vekstavslutning - strategi

Best svieffekt får man når sprøyting skjer en solrik formiddag på potetplanter som viser modningstegn – dette er med å sikre et godt resultat uansett vekstavslutningsstrategi. Plantene skal ikke være tørkestresset, det gir fare for nekroser i knollene. Når det gjelder doser, sperrefrister og andre egenskaper ved midlene viser vi til potet.no eller lokal potetrådgiver.

På godt avmodnet ris:

(f.eks Lady Claire og Innovator) kan kjemisk vekstavslutning alene være et alternativ. Slik risene ser ut mange steder i år, må man nok basere seg på to runder, da en gangs kjemisk vekstavslutning sjeldent er nok alene. Dersom riset er svært godt avmodnet, kan det være aktuelt med bare en runde. Alternativer:

 • 100 ml Spotlight Plus (en gang – hvis ris er godt avmodnet)
 • 80 ml Gozai/200 ml Mizuki (300 ml Renol) + 7 dager senere: 100 ml Spotlight Plus (eller motsatt, da behandlingsfrist er lik for begge midler nå)
 • 80 ml Gozai/200 ml Mizuki (300 ml Renol) + 7 dager senere: 80 ml Gozai + 150 ml Renol/200 ml Mizuki

For sorter/åkre som er mindre avmodnet og har et større ris :

Her er det mer aktuelt med mekanisk vekstavslutning 2-3 dager før kjemisk. For et større ris som er godt avmodnet er kanskje to-tre runder kjemi nok alene, men ved større ris uten noe særlig tegn til avmodning er nok risknusing fornuftig. Enkelte sorter, som Beate, Folva og Fakse, har vist seg vanskelige å ta med kun kjemi. Risknusing anbefales også spesielt hvis størrelseskontroll er svært viktig (settepoteter, småpoteter mm.).

Kombinasjon:

 • Riskusing + 2-3 dager senere: 80 ml Gozai +150 ml Renol eller 200 ml Mizuki

Kjemiske alternativ alene:

 • 80 ml Gozai/200 ml Mizuki (300 ml Renol) + 7 dager senere: 100 ml Spotlight Plus (eller motsatt, da behandlingsfrist er lik for begge midler nå)
 • 80 ml Gozai/200 ml Mizuki (300 ml Renol) + 7 dager senere: 80 ml Gozai + 150 ml Renol/200 ml Mizuki
 • Eventuelt 3-delt behandling: 80 ml Gozai/200 ml Mizuki (300 ml Renol) + 7 dager senere: 80 ml Gozai + 150 ml Renol/200 ml Mizuki + 7 dager senere: 100 ml Spotlight Plus (eller i en annen rekkefølge). 3 ukers behandlingsfrist totalt. Tar lenger tid, men virker ofte godt.

Generelt: Sprøyt før kl. 14 på en solrik dag. Bruk 30-40 l vann/daa. Ikke bruk for høyt trykk da tunge dråper havner mer ned i riset. Øk gjerne mengden Renol til 300 ml ved bruk av Gozai ved første behandling, for å åpne riset. Jo mer lys etter behandling – jo bedre!

Sprøyt nøye

Vekstavslutning med kjemiske midler stiller krav til god sprøytekvalitet siden det er kontaktmidler vi har til rådighet. Lavavdriftsdyser (f.eks Hardi MD Duo), gir større dråpestørrelse enn standard flatdyser. I forsøk har vi likevel ikke sett forskjell i nedvisningseffekt mellom disse dysetypene. I samme forsøk var det like god effekt ved 3 bar trykk som 5 bar. Det var heller ikke forskjell mellom væskemengde 30 eller 40 liter per dekar. I praksis kan vi derfor anbefale lavavdriftsdyser, 3 bar trykk og 30 liter væskemengde. Dette gir minst avdrift og størst kapasitet ved sprøyting. Den største forskjellen vi så i forsøket var raskere og mer fullstendig nedvisning der riset hadde begynt naturlig avmodning. Det viser at dyrkingsmessige tiltak som rett sortsvalg og tilpasset gjødsling er viktig for å oppnå fullstendig nedvisning og skikkelig skallfaste poteter.

Risknusing i Oleva
Risknusing i Oleva