Mineraloljen Fibro er godkjent mot bladlus som virusvektor i potet. Fibro er også godkjent mot frukttremidd i stein- og kjernefrukt, og pæresuger i pære.

Fibro er med i forsøk i Norge i prosjektet "Ny kunnskap om redusert smittenivå av bladlusoverført virus (PVA og PVY) i settepotet".

Virkemåte og effekt

Fibro virker fysisk på alle stadier (vingede og ikke-vingede stadier av voksne, nymfer og egg) av insekter og midd. Preparatet danner en tynn oljefilm utenpå skadedyrene. Denne filmen hindrer tilførselen av oksygen til skadedyrenes kropp og egg, slik at de dør. God dekking er nødvendig for å få god virkning.

Nlr 36923821700
Bladlus overfører virus i potet. Foto: Toril Sagen Eklo, NIBIO

Fibro virker mot ikke-persistente virus* som PVA og PVY ved at smittespredningen fra bladlus reduseres betraktelig. Frukttremidd bekjempes ved sprøyting fra bladsprett i stein- og kjernefrukt. Dessuten bekjempes pæresuger ved tidlig sprøyting.

Forsøk har vist at bruk av mineralolje reduserer forekomsten av PVY (potet virus Y) med ca. 50 %. Da parafinolje ikke beskytter ny tilvekst av blad er det viktig å behandle hver uke. Mineralolje må ikke utgjøre mer enn 1-3 % av sprøytevæska, da høyere konsentrasjon kan skade plantene, og dermed gi avlingsreduksjon.

Forsoek med fibro og insekticid dk 2011 2013

Behandling med Fibro

Fibro kan brukes hver 7. dag, opp til 8 ganger per sesong. Aktuell dose er 0,7 til 1,0 liter per daa. I potet kan behandlingen starte når potetplantene er ca. 15 cm høye.

Resistens

Fibro virker fysisk på insektene, og det er liten fare for utvikling av resistens.

* Ved ikke-persistente overføring blir viruset tatt opp bladlusene når de stikker sugesnabelen inn i epidermis på infiserte planter. Viruset overføres ved hjelp av sugesnabelen og introduseres i en plante når bladlusene foretar et “prøvestikk” for å finne gunstige steder for næringsopptak. Bladlusene er bare infisert i noen få timer.

Fibro etikett