Her presenteres resultater fra en del av sortsprøvingen NIBIO hadde ansvar for i 2021. Artiklene er skrevet av Per Møllerhagen, Kristian Sæther og Robert Nybråten, og er tidligere publisert i Jord- og Plantekultur 2022.

Verdiprøving

Verdiprøving er begrepet som brukes om den offisielle prøvingen av sorter som er nødvendig for å få nye norske sorter inn på sortslista. Alle norske foredlingslinjer må testes opp mot eksisterende sorter (målestokksorter) i tre år før de kan vurderes for godkjenning. Verdiprøvingen gjennomføres av NIBIO på oppdrag fra Mattilsynet, og NIBIO gjennomfører prøvingen i samarbeid med lokale enheter i Norsk Landbruksrådgiving. Det er Graminor som foredler nye norske sorter, og som melder de mest lovende foredlingslinjene inn til prøving.

Resultatene av verdiprøvingen 2021 og beskrivelsen av de viktigste norske sortene er publisert i Jord og Plantekultur

Prøving av sorter til chips

En godt etablert «chipssortgruppe» har siden 2006 testet ut nye norske og utenlandske chipssorter, og ulik dyrkingspraksis for disse. Gruppa har bestått av Maarud, Orkla (KiMs), HOFF, NIBIO, Norsk Landbruksrådgiving, Overhalla klonavlssenter og Graminor. Det gjennomføres hvert år sortsfelt på NIBIO Apelsvoll og hos NLR Øst (Solør og Rygge/Råde), og omfattende lagring og kvalitetstesting på Apelsvoll. I 2021 ble det testet 10 foredlingslinjer og 4 godkjente sorter. På Apelsvoll ble det også sett på avlingsrespons ved å tilføre 4 kg N/daa ekstra.

Resultatene fra denne prøvingen 2021 er publisert i Jord og Plantekultur