Forsøkplan:

Ledd 1: Kontroll (ingen tilførsel av biokull eller biokompost)

Ledd 2: Biokull, 2 tonn TS /daa

Ledd 3: Biokompost, 2 tonn TS /daa

Ledd 4: Biokull, 1 tonn TS/daa + Biokompost, 1 tonn TS /daa

Biokull og biokompost ble spredd 13. september 2022 og harvet godt ned. Halve feltet ble sådd med høstrug. Våren 2023 ble feltet pløyd på vanlig måte.

Resultater, forsøk hos Aanon Midstue, Grimstad, 2023

Ledd

Total

avling,

kg/daa

Små poteter, kg/daa

Store poteter, kg/daa

Knollvekt, gram/knoll

Tørrstoff, prosent

1 Ingen

1901

1014

887

43

18,1

2 Biokull

1953

932

1022

45

17,7

3 Biokompost

2085

922

1163

50

18,0

4 Biokull + Biokompost

2015

1047

1050

45

17,8

Det var sorten Solist som ble dyrket i forsøket. Det ble brukt plast og duk og høstet tidlig.

Etter to års forsøk kan vi slå fast at verken biokull eller biokompost, hver for seg eller i blanding, har gitt signifikant effekt på avlingsmengden av tidligpotet året etterpå. Om man sår høstrug som fangvekst oppnås heller ikke effekt på avling i våre forsøk. Det er imidlertid tendens til at biokompost gir litt høyere knollvekt og større andel store poteter i avlingen. Det er sannsynlig at dette har sammenheng med biokompostens innhold av plantenæringsstoffer og positiv innvirkning på jordstruktur og andre jordfysiske forhold.

Biokull har ikke påvirket avlingsmengde, størrelsesfordeling, knollvekt eller tørrstoffinnhold i dette forsøket. Likevel er det ingen grunn til å betvile biokullets positive effekter på jordfysiske forhold og vannhusholdning. At det ikke gir seg utslag i økt avling i forsøket kan ha sammenheng med at vanning og gjødsling allerede er så optimalisert i denne spesialproduksjonen at det overskygger de effektene biokullet måtte ha.

Forsøksdata

Feltvert

Jordart

Forgrøde

Gjødsling

Setting

Høstet

Aanon Midstue

Mellomsand

Korn

110 kg F.gj.
12-4-18

7. april

7. juni