Det nye tørråtemiddelet Zorvec Endavia er førstevalget i år. Det er systemisk nok til å bekjempe tørråte som måtte være under utvikling fra smitta settepoteter, jordsmitte eller overvintra spillpoteter fra i fjor. Denne kurative /helbredende effekten er ekstra viktig når første sprøyting blir så sein som i år. I tillegg har Zorvec Endavia god forebyggende effekt i minst én uke. Behandlingsfrist/sperrefrist er 7 dager. Dosering kun 40 ml/daa. Prisen er ca 100 kr/daa, men sett i forhold til kostnadene med et tørråteangrep er ikke dette avskrekkende.

Én sprøyting Zorvec Endavia vil holde i de tidligste åkrene, men der det er mer enn 10 dager til planlagt høsting bør man følge opp med et annet kurativt/helbredende middel. Dette reduserer faren for resistensutvikling. Revus har litt kurativ effekt og kun 3 dager sperrefrist. I de åkrene som skal stå enda lenger anbefales å blande 25 gram Cymbal sammen med 60 ml Revus. Dette forbedrer både den forebyggende og kurative effekten, men man får 7 dagers sperrefrist. Proxanil er også et godt middel med enda bedre kurativ effekt enn kombinasjonen Cymbal + Revus , men bør unngås i siste sprøyting før høsting. Ikke bare på grunn av sperrefristen på 14 dager, men også fordi den inneholder det systemiske stoffet propamocarb som kan gi reststoff i potetene ved høsting. Ridomil har siste bruksår i år, men på grunn av resistens kan man ikke være sikker på om det virker kurativt eller ikke. I verste fall sitter man igjen med den forebyggende effekten av mancozeb, et gammelt kontaktmiddel som ikke er på nivå med Revus eller Ranman Top.

Ved første sprøyting i dukpoteter er plantene så store at trykk og væskemengde bør justeres opp i forhold til det man bruker ved sprøytestart på frilandspoteter. Med de nye lavavdriftsdysene som f.eks Hardi MD Duo vil vi anbefale inntil 40 liter/daa og et trykk på inntil 5 bar. Dette oppnås med kjørehastighet 4,6 km/time ved blå dyser (ISO 03) og 6,1 km/time ved røde dyser (ISO 04). På denne måten oppnår man en god fordeling av preparatet i plantemassen. Ved oppfølgende behandling kan trykk reduseres til 3 bar og væskemengden til 30 l/daa.