Etter to år med korona håper vi at mange igjen har lyst til å treffe bransjekolleger og få en oversikt over prosjekter og temaer som er aktuelle for potetbransjen. Møtet er forbeholdt samarbeidspartnerne i Fagforum Potet. Andre interesserte bes om å ta kontakt på fagforum@potet.no før de melder seg på.

Fagforum Potet ønsker Master/Bachelor-studenter i relevante fag velkommen.

Fysisk og digitalt møte: Møtet holdes på Thon Hotel Oslo Airport. Det er også mulig å følge møtet digitalt.

Deltakeravgift: Det er ulik deltakeravgift for fysisk og digital deltakelse (informasjon i påmeldinga).

  • Fysisk deltakelse: kr 900
  • Digital deltakelse: kr 400
  • Studenter: digitalt - gratis, fysisk: kr 300
  • Gruppe (digitalt): kr 1000

Påmelding Bransjemøte 22/3

Frist for å melde seg på er 2. mars (stenger kl. 24:00). Meld deg på her (husk å krysse av for riktig kategori i påmeldingsskjemaet).