Konsumpoteter

Av Nansen er det mye mindre på lager nå enn for et år siden (- 41 %). Beholdningen er god for Asterix ((+20 %), Folva (+21 %) og Mandel (+8 %). Nedgangen er stor for både Pimpernel og Kerrs Pink, men volumet av disse sortene er ikke så stort. Volumet er høyere enn tidligere år av både økologiske poteter og småpoteter. Norske matpoteter vil sannsynligvis være tilgjengelig frem mot sommeren.

Industripoteter

Lagerbeholdning er god for Folva til industri (+ 19 %), Fakse til skrelling (+28 %) og Lady Claire til chips (+9 %), men beholdningen av Innovator til pommes frites er 8 % lavere enn på samme tidspunkt i 2021.

> Se detaljene i lagerbeholdningen 1/1/2022 hos Landbruksdirektoratet.