Oline Stubsjøen kommer fra Tynset i Nord-Østerdalen. Hun startet på masterstudiet ved NMBU høsten 2021 og planlegger å være ferdig våren 2023. Stubsjøen er ved siden av studiene ansatt i NLR Innlandet i en 70%-stilling som rådgiver på grovfôr og potet. Stubsjøen mener masteroppgaven er en veldig fin mulighet for å lære mer om faget samtidig som hun får drive med lærerikt feltarbeid.

Oline ved dukdekket potetfelt

I masteroppgaven skal Subsjøen undersøke effekten av å dyrke mandelpotet under fiberduk. Hun vil se på forskjell i spiring, knollansett, avling og skallkvalitet blant annet. Det vil være interessant å se om fiberduk er noe som kan være nyttig ved dyrking av potet i høyereliggende strøk og om det kanskje kan gi potetene en «boost» i områder som har en litt kort vekstsesong. Jeg har duk på tre ulike lokasjoner. Jeg har også to forskjellige dekketider.

Duk dekking
Forsok med duk dekking