Guro Herborg Ørmen Bukaasen er 24 år gammel og fra Brandval i Innlandet. Hun har en bachelorgrad i plantevitenskap(studieretning jord- og hagebruk) fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet(NMBU), og skal til høsten starte siste året på master i plantevitenskap med studieretning planteproduksjon og plantevern ved NMBU.

Bukaasen er over gjennomsnittet interessert i plantesjukdommer i jordbruket, mer spesifikt virussjukdommer i potet. Derfor har hun valgt en masteroppgave om rattelvirus(tobacco rattle virus, TRV).

TRV er en viktig årsak til rustflekksjuke i potet. Rustflekksjuke fører til redusert avling og kan gi store økonomiske konsekvenser for bonden. TRV er et jordboende virus som smitter ved at virusbærende nematoder i slektene Trichodorus og Paratricodorus angriper røttene til potetplantene, og dermed fungerer som vektorer for viruset. Målet med masteroppgaven er å skaffe en oversikt over TRV-forekomst og disse virusvektor-nematodene, samt undersøke mulig frøoverføring av TRV i ugras.

Rattelvirus foto T Munthe
Rustringer i Beate forårsaket av rattelvirus. Foto: T. Munthe