Av JOHN OLAV OLDERTRØEN

Mange lever nok i den troen at vi i Norge kun produserer ‘Asterix’, ‘Beate’, ‘Ringeriks-‘ og ‘mandelpotet’. Velkjente sorter som alle har et forhold til. Men slik trenger det ikke nødvendigvis å være. Jevnlig testes det ut nye sorter, og noen av dem vil gi en helt ny forståelse av hva som kan være potet.

Testes i tre år

Nye potetsorter må gjennom et stort tribunal og testes ut i tre år før det tas stilling til om de tillates som konsum- eller industripotet. NIBIO Apelsvoll har ansvaret for denne testingen, eller verdiprøvingen. Verdiprøvingen er en forvaltningsoppgave på oppdrag fra Mattilsynet, mens det er den norske foredleren Graminor som krysser og lager nye sorter til prøving.

– Av nye, spennende sorter skiller ‘Knallstilig’ seg ut. Den er veldig spennende med fargetegninger både på og under et pent, skinnende skall. Dette er fargetegninger som også beholdes etter koking, slik at man vil få en blå/lilla-marmorert potet, forteller forsker Per Jarle Møllerhagen i NIBIO. Han har i en årrekke hatt ansvaret for verdiprøving av poteter i Norge.

Knallfiffi
Her ser du ‘Knallfiffi’, med utprøvingsnummeret G08-3167. Det er blant annet et resultat av krysning med ‘Blå Kongo’, og sluttresultatet er en fargesterk potet som holder seg under koking. Utseendemessig har den en del til felles med ‘Knallstilig’, og som den er heller ikke denne anbefalt som chipssort, men kan bli et spennende tilskudd til en middagstallerken. Foto: Per Jarle Møllerhagen, NIBIO
Knallstilig foto Per Mollerhagen
Dette er ‘Knallstilig’, en potetsort som er egnet for konsumsort, og som har mørkerøde/blå, ovale knoller med middels dype grohull og relativt markert blåmarmorert indre farge. Som hos ‘Knallfiffi’ minner tverrsnittet om et leppeavtrykk, og ‘Knallstilig’ er noe mer markert i fargen både på skallet og kjøttet enn hos ‘Knallfiffi’. Foto: Per Jarle Møllerhagen, NIBIO

Mange kriterier

NIBIO Apelsvoll har selv verdiprøvingsfelt, men nye sorter blir testet bredt i alle viktige regioner for potetproduksjon. Selv om 80 prosent av potetene dyrkes på Østlandet, testes de også på Sørvest-landet, i Midt-Norge og i Nordland og Troms.

– Det er først når en sort er godkjent at man kan sette i gang med sertifisert settepotetproduksjon. Om det likevel skulle vise seg å være stor interesse for en sort under utprøvingsperioden, kan det hende at noen ønske å starte oppformering før sorten er endelig godkjent og har fått navn. Da kan den være ute hos dyrkerne etter ett til tre år, forteller Møllerhagen.

Nye potetsorter, så vel som andre sorter av matplanter, granskes for alt fra næringsinnhold, sykdomsmotstand og defekter, til gjødslingsbehov, lagringsevne og forventet avling, bare for å nevne noe.

– Det er et visst nåløye for nye sorter, men knallpotetene ser det altså lyst ut for. Likevel er det alltid slik at de store aktørene må fatte interesse for og markedsføre nye sorter. Det hadde for eksempel vært et spennende konsept med en fargepalett av grønnsaker i ulike farger i samme pakning. Dessuten har vi jo også en spennende underskog av gardsutsalg og markeder hvor det er mer sannsynlig at nye sorter kan komme raskt inn, fortsetter Møllerhagen.

Verdiprovingsfelt
Flere forskjellige potetsorter testes ut på verdiprøvingsfelter i tre år, før det senere tas beslutning om sortene har en fremtid. Foto: Per Jarle Møllerhagen, NIBIO

68 godkjente sorter

Per i dag står 64 godkjente potetsorter på Mattilsynets lister. 21 av sortene er utviklet i Norge, og tre bevaringsverdige sorter kommer i tillegg.

– De siste godkjente sortene som ble tatt inn på den norske sortslisten er ‘Knallfiffi’, ‘Knallstilig’, ‘Knallvittig’, ‘Gullflaks’ og ‘Birkeland’. Men, det pågår hele tiden oppformering og utprøving av nye sorter som så vil bli testet i foredlingsprøvefelt, veiledningsprøving og firmaprøvinger. Nå har NIBIO åtte ikke-godkjente sorter under utprøving, disse er for konsum, chips og pommes frites. Og kanskje vil knallpotene bli å finne på norske tallerkener om ikke så alt for lenge, avslutter Møllerhagen.

Denne artikkelen er hentet fra www.nibio.no https://www.nibio.no/nyheter/s...

Verdiprøving av potetsorter