Styringsgruppa FFP september2023
Fra venstre: Eldrid Lein Molteberg (leder), Anders Nordlund, Leif Johann Rugsland, Frode Grønmyr, Halvor Alm og Jan Arne Broen

Kontaktinformasjon til styringsgruppa:

Eldrid Lein Molteberg (forsker, NIBIO, leder), eldrid.lein.molteberg@nibio.no

Anders Nordlund (produsent, konsum), andersragnvaldnordlund@gmail.com

Vara: Olav Grundnes, potetprodusent (Målselv)

Leif Johann Rugsland (produsent industri), leifrug@online.no

Vara: Per Harald Agerup, Norges Bondelag

Frode Grønmyr (rådgiver, NLR Nordvest), frode.gronmyr@nlr.no

Vara: Arne Vagle, NLR Rogaland

Halvor Alm (produsentrådgiver, HOFF), halvor.alm@hoff.no

Vara: Erik Ragnhildrød, Grønt Partner

Jan Arne Boren (råvaresjef, BAMA), JanArne.Broen@bama.no

Vara: Ulrike Neumann, Tromspotet