Potettorget

Potettorget vil ha en sentral plass i umiddelbar nærhet til møtesalen. Her kan deltakerne møtes i pauser, og det ligger godt til rette for tett kontakt mellom utstillere og deltakere under hele konferansen. Det er avsatt godt med tid i programmet til å besøke utstillingene begge dager.

Vil du være utstiller på Potet 2023?

I tillegg til fagprogrammet er det mulighet for utstilling på Potettorget begge dager. En stand har et standard areal på 2 x 3 m, og er lagt opp med strøm og tilgang til internett. Utstyr for inntransport av utstillingsmateriale blir tilgjengelig. Hvis noen ønsker ekstra plass (utover 6 kvadratmeter) må dette bestilles på forhånd, og blir fakturert ekstra.

Pris per stand er 6000 kroner (samme pris som i 2019). Utstillere betaler ikke kursavgift (gjelder inntil 2 deltakere per stand).

Har du spørsmål om Potettorget, ta kontakt med:

  • Jon Mjærum (Norsk Landbruksrådgiving), e-post: jon.mjarum@nlr.no, mobil: 915 14 278, eller
  • Camilla Jacobsen Eng (NLR Øst), e-post: camilla.eng@nlr.no, mobil: 991 15 595

Disse bedriftene treffer du på Potettorget 17-18/1/2023