Potet 2023 går på Thon Hotel Oslo Airport

Tirsdag 17. januar 2023

Kl. 09: Registrering, Potettorget og en matbit

Kl. 10: Landbruks- og matminister Sandra Borch åpner Potet 2023

Kl. 10:15-12:50: Teknologi i potetproduksjonen

Kl. 12:50: Lunsj

Kl. 13:50-15:10: Resultater fra forskningsprosjekt og OK-program

Kl. 15:20-16:30: Potettorget (besøk utstillerne)

Kl. 16:30-18:00: Sjølforsyning og potetmarked

Hvordan og hvorfor greier Finland å være sjølforsynt med poteter? | Jan-Erik Back, ProAgria, Österbottens Svenska Lantbrukssällskap

Paneldebatt om potetmarkedet i Norge

 • Debattleder: Sigrid Hjørnegård, Norges Bondelag
 • I panelet: Knut Salve Lunden (tidligpotetprodusent, Gartnerhallen); Pål Vestby (Norgesgruppen); Ivar Skramstad (produsent, Gartnerhallen); Simen Hulleberg (produsent, Nordgrønt); Devi Ahuja (BAMA), Atle Alexander Olsen (COOP)

KL. 19:00: Middag

Onsdag 18. januar 2023

Kl. 08:30-09:30: Lure løsninger

 • Dyrking av småpotet på seng | Ole Morten Nyberg (produsent)
 • Erfaringer med fuktighetssensor ved dryppvatning | Hans Håkon Vestlund (produsent) og Jarek Grodek (NLR Innlandet)
 • Vekstavslutning med Kloppenburg risnapper | Ulrike Naumann, Tromspotet
 • Praktisk etablering av fangvekst rundt, i og etter potet | Mari Henrikke Gunnarsdottir Vandsemb (produsent)
 • Erfaringer med overvåking av lager og vatningsvogner | Kjell Erik Kordal (produsent)

Kl. 09:40-12:00: Klima og bærekraft i produksjonen

 • Klimakalkulator og klimarådgiving i potet | Frode Grønmyr, NLR Nordvest
 • Fangvekster og blommer - her og der | Kari Bysveen, NLR Innlandet
 • Bruk av biokull i potetproduksjonen | Eldrid Lein Molteberg, NIBIO Apelsvoll
 • Anlegg og stell av buffersoner | Camilla Jacobsen Eng, NLR Øst
 • Sprøyteteknikk i potet som gir god virkning og lite avdrift | Jan Karstein Henriksen, NLR Agder
 • Hva betyr BAMA's bærekraftsstrategi for potetdyrkere i Norge? | Alvhild Hedstein, BAMA
 • Bærekraftige potetpriser? | Bernt Snapa, Grue Bondelag

Kl. 12-13:15: Lunsj i Potettorget (besøk utstillerne)

Kl. 13:15-15:30: Biostimulanter, gjødsling og plantevern

Kl. 15:30: Vel hjem!

> Følg oss på Facebook