Potet 2023 går på Thon Hotel Oslo Airport

Tirsdag 17. januar 2023

Kl. 09: Registrering, Potettorget og en matbit

Kl. 10: Landbruks- og matminister Sandra Borch åpner Potet 2023

Teknologi i potetproduksjonen

 • Bruk av digitale verktøy for å dokumentere produksjonen | Åsmund Langeland, NLR Innlandet
 • Satellittbilder for presisjonsgjødsling i potet | Hanna Pauline Næss Holm, Findus
 • Hva er CRISPR? Er landbruket klar for bruk av nye metoder i foredlinga? | Sigrid Bratlie, Klosser Innovasjon
 • Gode grunner til å komme i gang med bruk av GPS i potetproduksjonen | Rolf Einar Kordal, NLR Øst
 • Hur fungerar ferdig drill före uppkomst? | Åsa Rölin, Potatiskonsult
 • Radgjødsling kontra bredgjødsling | Arne Vagle, NLR Rogaland og Jon Olav Forbord, NLR Trøndelag
 • Hvilken nytte har vi av planteanalyser i felt? | Siri Abrahamsen, NLR Viken

Resultater fra forskningsprosjekt og OK-program

 • Lysgroing med LED-lys | Jørgen Mølmann, NIBIO Holt og Kristin Sørensen, NLR Nord Norge
 • Øker problemene med kjølmark? Resultater fra prosjekt | Annette Folkedal Schjøll, NIBIO Bioteknologi og Plantehelse
 • Frittlevende nematoder i potet | Marte Persdatter Tangvik, NIBIO Bioteknologi og Plantehelse
 • OK-programmet for rotgallnematoder, mørk ringråte og potetkreft | Marit Skuterud Vennatrø, NIBIO Bioteknologi og Plantehelse

Potettorget (besøk utstillerne)

Sjølforsyning og potetmarked

Hvordan og hvorfor greier Finland å være sjølforsynt med poteter? | Jan-Erik Back, ProAgria, Österbottens Svenska Lantbrukssällskap

Paneldebatt om potetmarkedet i Norge

 • Debattleder: Sigrid Hjørnegård, Norges Bondelag
 • I panelet: Knut Salve Lunden | produsent i Reddal; Pål Vestby | Norgesgruppen; Elisabeth Morthen | Gartnerhallen


Onsdag 18. januar 2023

Lure løsninger

 • Dyrking av småpotet på seng | Ole Morten Nyberg
 • Erfaringer med fuktighetssensor ved dryppvatning | Hans Håkon Westlund
 • Vekstavslutning med Kloppenburg risnapper | Olav Grundnes
 • Erfaringer med lagerovervåking

Klima og bærekraft i produksjonen

 • Klimakalkulator og klimarådgiving i potet | Frode Grønmyr, NLR Nordvest
 • Fangvekster og blommer - her og der | Kari Bysveen, NLR Innlandet
 • Bruk av biokull i potetproduksjonen | Eldrid Lein Molteberg, NIBIO Apelsvoll
 • Anlegg og stell av buffersoner | Camilla Jacobsen Eng, NLR Øst
 • Sprøyteteknikk i potet som gir god virkning og lite avdrift | Jan Karstein Henriksen, NLR Agder
 • Hva betyr BAMA's bærekraftsstrategi for potetdyrkere i Norge? | Alvhild Hedstein, BAMA
 • Bærekraftige potetpriser? | Bernt Snapa, Grue Bondelag

Potettorget (besøk utstillerne)

Biostimulanter, gjødsling og plantevern

 • Test av biostimulanter i kartofler - erfaringer fra det danske BioVækst-projekt | Merete Edelenbos, Aarhus Universitet
 • Tilgjengelighet på gjødsel i et urolig verdensmarked | Anders Trømborg, Yara
 • Bærekraftig gjødsling til potet | Siri Abrahamsen, NLR Viken
 • Hvordan kan vi utnytte husdyrgjødsla bedre i potet? | Anne Karin Botnan, Landbrukskontoret i Oppdal
 • Hvilken ugrasstrategi skal vi velge framover?
 • Vekstavslutning i potet
  • Vekstavslutning i nordlig sone | Anne G Kraggerud, NLR
  • Resultater fra vekstavslutningsforsøk i Norge |

Kl. 15:30: Vel hjem!

> Følg oss på Facebook