Hva skjer i et opplegg med internship på NMBU?

  • Arbeidspraksis i en relevant virksomhet.
  • Gjensidig nytte av praksisplassen for student og bedrift.
  • Studenten skriver avtale med bedriften. Kontrakt mellom virksomhet og NMBU utarbeides for hver student.
  • Plassene er forbeholdt 3.års studenter på bachelor og masterstudenter på plantevitenskap.

Ønsker din bedrift å ta imot en student? Ta direkte kontakt med NMBU:

Siv Fagertun Remberg (førsteamanuensis, fakultet biovitenskap) eller

Gisken Trøan (seniorrågdiver, faktultet biovitenskap)


Arbeidsmengde: 200 timer i bedriften, 100 timer til arbeid med refleksjonsrapport og presentasjon.

Samarbeid bedrift og NMBU: Faglig veileder på NMBU vil samarbeide med bedriftens kontaktperson. I slutten av perioden skal studenten skrive en refleksjonsrapport hvor teori, metodikk og praksis blir satt i sammenheng, samt at en skal reflektere over internshipet og den praksisbaserte læringa.

Og - vips! så har du en kandidat som kan mer om poteter, kjenner din bedrift, og kanskje til og med søker arbeid hos dere.