Kriterier for stipend til masteroppgave innen potet

 • Potetdyrking og/eller potetkvalitet skal være sentralt i masteroppgaven.
 • Masteroppgaven skal utvikles i samarbeid med en hovedveileder ved universitetet NMBU.
 • Søknad om stipend skal inneholde:
  • Beskrivelse av tema/oppgave
  • Begrunnelse for valg av tema
  • Bekreftelse fra veileder ved studiestedet
  • En plan for bruk av stipendet
 • En jury bedømmer søknadene.
 • Stipendet skal blant annet dekke faglig utvikling (kostnader til reise og opphold ved feltarbeid, kurs, konferanser).
 • Budsjetterte kostnader utbetales ved oppstart, resten utbetales etter levering av oppgave.

> Aktuelle gradsoppgaver finner du hos NMBU

Ordningen med stipend fra Fagforum Potet til masterstudenter som velger potet som tema for masterstipendet startet opp i 2019. Så langt har fem studenter fått stipend.

Her kan du lese om tidligere studenter og deres masteroppgaver med stipend fra Fagforum Potet:

Oline Stubsjøen fikk tildelt potetstipend 2022 på 20.000 kr til masteroppgave om effekten av å dyrke mandelpotet under fiberduk.

Oline forsvarte sin masteroppgave i juni 20023, og startet opp for fullt som rådgiver i potet i NLR Innlandet.

> Les mer om Olines oppgave

Oline ved dukdekket potetfelt

Guro Herborg Ørmen Bukaasen fikk tildelt potetstipend 2022 på 20.000 kr til masteroppgave om rattelvirus (tobacco rattle virus, TRV).

Guro startet som rådgiver på potet i NLR Viken i juni 2023.

> Les mer om Guros oppgave

Screenshot 20220711 225259 Gallery

Sunniva Løwø fikk masterstipend i 2020 for å se på årsaker til forsinket spiring i poteter på Engeløya.

I dag jobber Sunniva som potet- og grønnsaksrådgiver i NLR Nord Norge.

> Les mer om Sunniva sin oppgave

> Sunniva har skrevet en fagartikkel om resultatene fra masteroppgava si.

Sunniva Lowo received 317880422565264 besk
Foto: Ulrike Naumann