Potetskolen er et 1-årig nettbasert studium med noen fysiske samlinger. Studiet går over et år.

Studiet er et samarbeid mellom Fagskolen Innlandet og Norsk Landbruksrådgiving.

Neste oppstart er november 2023. Søknadsfristen er 1. oktober.

> Mer om Potetskolen hos Fagskolen Innlandet