Kortnavn: POTETFRIT

Prosjektets varighet: mai 2019 – november 2022

Innhold: Dette prosjektet vil ha fokus på lagringsforholdene for potet til fritering, og på å redusere økningen i mengde akrylamid som naturlig skjer på lager.

Innhold av akrylamid er en viktig faktor for lønnsomhet og bærekraft i produksjonen av friterte potetprodukter. Akrylamid dannes ved sterk oppvarming av stivelsesholdig mat og er knyttet til utvikling av kreft. Chips og pommes frites konsumeres av alle aldersgrupper, og det har derfor vært stort press på potetindustrien for å senke nivåene. Det har i de senere år blitt jobbet med å forbedre prosess og råvare for å redusere innholdet. Det er fremdeles behov for å redusere nivåene og hvis det ikke lykkes kan det ha økonomiske konsekvenser for norsk potetproduksjon og friteringsindustri.

Hovedmål: Bedre kvalitet, ressursutnyttelse og lønnsomhet ved langtidslagring og produksjon av chips og pommes frites, gjennom optimalisering av faktorer som påvirker innhold av akrylamid i sluttproduktet.

Delmål:

  • Utvikle anbefalinger om lagerløsninger for langtidslagring, med basis i kartlegging av utforming og lagringstekniske forhold i eksisterende lagre
  • Etablere løsninger for fremtidige miljøvennlige luftbehandlingssystemer, med mulighet for utnyttelse av overskuddsvarme til tørking før lagring
  • Utvikle strategier for lagring av ulike potetsorter og råvarekvaliteter
  • Etablere beslutningsgrunnlag for styring av luftsammensetning på lager
  • Utarbeide veiledningsmateriale til potetprodusenter på sentrale områder i prosjektet

Prosjekteier: HOFF SA

Prosjektledelse: NIBIO

Kontaktperson: Pia Heltoft, pia.heltoft@nibio.no, tlf +47 920 80 939

Halvor Alm, halvor.alm@hoff.no

Samarbeidspartnere: HOFF SA, Orkla/Kims, Maarud AS, potetprodusenter, Sintef og NIBIO

Utenlandske prosjektdeltakere: Sutton Bridge Crop Storage Research, Storbritannia og Inagro, Belgia

Finansiering: «Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri» + næringen v/HOFF SA, Maarud AS, Orkla C&S, Kuldeteknisk og potetprodusenter

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri
Logo samarbeidspartnere POTETFRIT
Samarbeidspartnere
Lager IMG 0060 1
Prosjektet har fokus på lagringsforholdene for potet til fritering, og på å redusere økningen i mengde akrylamid som naturlig skjer på lager.

Les mer