Send din søknad om masterstipend til fagforum@potet.no innen 1. mai 2022.

Kriterier for stipend til masteroppgave innen potet

 • Potetdyrking og/eller potetkvalitet skal være sentralt i masteroppgaven.
 • Masteroppgaven skal utvikles i samarbeid med en hovedveileder ved universitetet NMBU.
 • Søknad om stipend skal inneholde:
  • Beskrivelse av tema/oppgave
  • Begrunnelse for valg av tema
  • Bekreftelse fra veileder ved studiestedet
  • En plan for bruk av stipendet
 • En jury bedømmer søknadene.
 • Stipendet skal blant annet dekke faglig utvikling (kostnader til reise og opphold ved feltarbeid, kurs, konferanser).
 • Budsjetterte kostnader utbetales ved oppstart, resten utbetales etter levering av oppgave.

> Aktuelle gradsoppgaver finner du hos NMBU

Sponsorer av potetstipendet 20221-2022

Strand logo mars2019
Pro Pak logo 1000
Orkla
Maarud logo RGB
HOFF LOGO RGB
NORDGRONT SA logo

Ordningen med stipend fra Fagforum Potet til masterstudenter som velger potet som tema for masterstipendet startet opp i 2019. I 2021 var det ingen søkere. Så langt har to studenter fått stipend:

Ove Alexander Bratterud (2019)

Sunniva Løwø (2020)