Send din søknad om masterstipend til fagforum@potet.no innen 1. september 2024.

Kriterier for stipend til masteroppgave innen potet

 • Potetdyrking og/eller potetkvalitet skal være sentralt i masteroppgaven.
 • Masteroppgaven skal utvikles i samarbeid med en hovedveileder ved universitetet NMBU.
 • Søknad om stipend skal inneholde:
  • Beskrivelse av tema/oppgave
  • Begrunnelse for valg av tema
  • Bekreftelse fra veileder ved studiestedet
  • En plan for bruk av stipendet
 • En jury bedømmer søknadene.
 • Stipendet skal blant annet dekke faglig utvikling (kostnader til reise og opphold ved feltarbeid, kurs, konferanser).
 • Budsjetterte kostnader utbetales ved oppstart, resten utbetales etter levering av oppgave.

> Aktuelle gradsoppgaver finner du hos NMBU

Disse har mottatt masterstipend fra Fagforum Potet

Ordningen med stipend fra Fagforum Potet til masterstudenter som velger potet som tema for masterstipendet startet opp i 2019. Så langt har disse masterstudentene fått stipend:

Hanna Ellisiv Kringstad (2023)

Oline Stubsjøen (2022)

Guro Herborg Ørmen Bukaasen (2022)

Sunniva Løwø (2020)

Ove Alexander Bratterud (2019)

Sponsorer av potetstipendet 2024

(bla for å se alle)

Pro Pak logo 1000
Gartnerhallen
Bama logo CMYK
GRONT MASKIN logo dark
HOFF LOGO RGB
Orkla