Innlegg på bransjemøtet 15.januar 2020

Det var 75 deltakere på bransjemøtet den 15. januar 2020. Det var et program spekket med aktuelle fagforedrag. Nedenfor finner du foredragene som ble holdt. Innlegg som ikke publiseres er markert slik.

Fagforum Potet

Arbeidet i Fagforum Potet, Eldrid Lein Molteberg (NIBIO)

Tenk deg en verden uten poteter, Gerd Byermoen (Opplysningskontoret for frukt og grønt)

Sorter

Observasjoner i en tørkesommer, fra forsøksfelt med nye potetsorter i Midt-Troms, Kristin Sørensen (NLR Nord Norge)

Effekter av settepotetstørrelse, setteavstand og N-gjødsling på avling og kvalitet for potetsorten Colomba, Erling Stubhaug og Randi Seljåsen (NIBIO)

Prosjektresultater

Hvordan bekjempes PCN når alle midler er forbudt – mulighet for å gjøre dette uten pesticider, Yngve H. Stenstrøm (NMBU)

Oppsummering av bladlusprosjektet (2016-2018), Nina Svae Johansen (NIBIO)

Bekjemping av svartsøtvier i potet, Kirsten Semb Tørresen (NIBIO)

Nye prosjekt

Hva skjer på antigrofronten i Europa og Norge? Pia Heltoft (NIBIO)

ARKTISK LYS og varme i nordnorske grøntproduksjoner for 2020-2022, Jørgen Mølmann (NIBIO)

POTETFRIT - bedre lagring av industripotet, Pia Heltoft (NIBIO)

Bedre overvåking og kontroll av kjølmark, Annette Folkedal Schjøll (NIBIO)

Plantevern

Kort innledning om potetnæringas utfordringer i 2020, Siri Abrahamsen (NLR Viken)

Tørråtesituasjonen for norske potetprodusenter i 2020, Thor Johannes Rogneby (leder i Grøntutvalget Norges Bondelag)

Ny aggressiv genotype av tørråte i Norge. Hvilke konsekvenser har dette for potetproduksjonen? Håvard Eikemo (NIBIO)

Resultater fra forsøk med alternativer til Reglone, Siri Abrahamsen (NLR Viken)

Godkjenning av plantevernmidler i nordlig sone - nasjonale krav, Abdelkarim Abdellaue (Mattilsynet)

Bærekraft og klima

Status for BAMA sitt arbeid for bærekraft, Alvhild Hedstein, BAMA

Klimasmart landbruk, Svein Skøien (NLR)