Innlegg på bransjemøte 22. mars 2022

Om arbeidet i Fagforum Potet, Eldrid Lein Molteberg (NIBIO)

Potetaktiviteter hos OFG / Potetdagen 5. oktober, Silje Thoresen Tandberg (Opplysningskontoret for frukt og grønt)

Potato Scandinavia på Grinder gård 18. august 2022, Camilla Bye (NLR Øst)

Bærekraft & klima

Variabel gjødsling i potet basert på satellittbilder, Hanna Pauline Næss Holm (NLR Viken)

Fosfor- og nitrogengjødsling til ulike sorter, Per Møllerhagen (NIBIO)

Bruk av etylen som naturlig grohemmer, Eldrid Lein Molteberg (NIBIO)

Resultater fra POTETFRIT og ANTIGRO lagringsprosjekter i potet, Pia Heltoft (NIBIO)

Prosjekt SOLUTIONS, om alternative vekstavslutningsmetoder. Aktuelt om svartsøtvier, Kirsten Semb Tørresen (NIBIO)

Vekstavslutning uten Reglone – hva vet vi? Borghild Glorvigen (NLR Sentralt)

Bedre overvåking og kontroll av kjølmark, Annette Folkedal Schjøll (NIBIO)

Betydning av lys- og temperaturforhold for vekst (prosjekt ARKTISK LYS), og lysgroing (prosjekt LED-lysgroing), Jørgen Mølmann (NIBIO)

Nye prosjekt

DivGene - ny kunnskap om tørråteresistens i potet og om tørråtepopulasjonen, May Bente Brurberg (NIBIO)

PPP SustainPotato -samarbeid for å fremme sortsutvikling av potet i Norden, Muath Alsheik (Graminor)

Fra potetsamling til norsk delikatessepotet, Morten Rasmussen (NIBIO)

Biokull i potetproduksjonen, Eldrid Lein Molteberg (NIBIO)

Bærekraft & klima

Rapport på matsvinn i potetsektoren, Alexandra Forbord (Landbruksdirektoratet)

Klimarådgiving i potet, Hanna Pauline Næss Holm (NLR Viken)

Er avrensordningen tilpasset norsk potetomsetning? Thor Johannes Rogneby (Grøntutvalget Norges Bondelag)

Hvor bærekraftig er avrensordningen? Ingeborg Flønes og Halvor Alm (HOFF)

Jordkvalitet/settepotetkvalitet

Hvordan bør vi forholde oss til bruk av avfall fra biogass- og komposteringsanlegg i potetproduksjon? Iver Breisjøberg (Landbrukskontoret i Våler og Åsnes)

Gir dagens regelverk rom for å beskytte norsk settepotetproduksjon