Innlegg på bransjemøte 18.januar 2018

Kort om arbeidet i Fagforum Potet 2017, Eldrid Lein Molteberg (NIBIO)

EAPR 2023 i Oslo, Borghild Glorvigen (NLR)

Hvilket ansvar hviler på produsentene (og bransje) for å følge Bransjestandarden for PCN?, Tom Roterud (Matmerk)

Hvordan følger bransjen opp Bransjestandarden for PCN?, Jan Arne Broen (Maarud)

Siste nytt fra potetfronten i Sverige, Lisa Andrea (Rådhuset Nordfalan)

Resultater fra prosjekt

POTTIFRISK (resultat publiseres ikke), May Bente Brurberg og Eldrid Lein Molteberg (NIBIO)

Bladlusoverført virus i potet, Nina Svae Johansen (NIBIO)

Økt konkurransekraft for norske potet, Eldrid Lein Molteberg (NIBIO)

Demonstrasjonsfelt med stengelråte, Borghild Glorvigen (NLR)

"Annet om potet"

Lovende sorter fra Graminor og fra utlandet, Bjarne Kjøs (Graminor) og Per Møllerhagen (NIBIO)

Lærdom fra «Nitratprosjektet», Siri Abrahamsen (NLR Viken)

Hvordan ligger det an med norskandel i storhusholdning?, Espen Gultvedt (BAMA)

Nye prosjekt

Hydroponisk miniknollproduksjon –erfaringer så langt, Ole Anders Viken (Overhalla Klonavlssenter)

ECRUSLI, Kirsten Semb Tørresen (NIBIO)

Resultater fra pilotprosjektet FRITTNEMA, Ricardo Holgado (NIBIO)