Om arbeidet i Fagforum Potet, Eldrid Lein Molteberg , Fagforum Potet

Tema - Dyrking under endrede rammebetingelser

Risiko i potetproduksjonen, Lars Kjuus, NLR

Nye utfordringer med tørråte. Resultater fra kartlegging 2023, Borghild Glorvigen, NLR

Status for plantevern i potet, Anne G Kraggerud, NLR

Svartsøtvier og hønsehirse - status og mulige tiltak, Leif Johann Rugsland

Kjølmark: Et økende problem? Omfang og aktuelle tiltak? Annette Folkedal Schjøll, NIBIO

Jordhelse gjennom Karbon Agro; aktuelt for potet? Else Villadsen, NLR

Faglig status - prosjektaktivitet

Kjemisk, mekanisk og termisk nedvisning i potet - resultater fra SOLUTIONS, Kirsten Semb Tørresen, NIBIO

Spirehemmende tiltak på lager – nyeste resultater fra prosjekt ANTIGRO, Pia Heltoft, NIBIO

'Arktisk Lys' – temperatur- og lysbasert vekstmodell, Jørgen Mølmann, NIBIO

Identifikasjon av sorter i den norske potetgenbanken, Morten Rasmussen, NIBIO

Status for klimakalkulator i potet, Julie Vik, NLR

Hva er årsaken til plutselig (ris)kollaps i Lady Claire chipspotet? Mari Henrikke Gunnarsdotter Vandsemb

PCN – prøvetaking og analyser, Marit Skuterud Vennatrø, NIBIO

Bladgjødsling med fosfor til industrisorter (P for økt stivelse) - Resultater fra 3 år, Borghild Glorvigen, NLR

Oppsummering av forsøk med tilpasset og delt gjødsling til matpotet, Per Møllerhagen, NIBIO

Biostimulanter i potet - resultat fra feltforsøk, Kristin Sørensen og Jon Olav Forbord, NLR

MerMold og CropDrive; to prosjekter om jordhelse, Tatiana Rittl, Norsøk

Nye prosjekter

Presentasjon av prosjekt Teknopotet (2024-2027), Eldrid Lein Molteberg , NIBIO

Nytt prosjekt: Utvikling av bærekraftsindikator for valg av potetsorter i framtida, Borghild Glorvigen, NLR

Nye utfordringer med gamle sjukdommer: Integrert bekjempelse av tørråte og tørrflekksjuke, Arne Hermansen, NIBIO

Prosjektsøknad - kunnskap for effektiv bekjemping av ugrasartene svartsøtvier og begersøtvier, Kirsten Semb Tørresen, NIBIO

Annet

Potet-Norge» skal i år vise seg fram for europeiske forskere – status for EAPR2024, Arne Hermansen, NIBIO

Potetens plass i kostholdet - resultater fra IPSOS sin Middagsdagbok fra 2000 husholdninger, Jan Arne Broen, Bama