Torrate Borghild Glorvigen

VIPS varsling i potet

Denne sesongen feirer «VIPS – Varsling innen Planteskadegjørere» 20 år i bøndenes tjeneste. NIBIO har nylig gjennomført en brukerundersøkelse for å finne ut hvordan norske potetbønder bruker denne offentlig finansierte tjenesten.
Fagforum Potet
Host 13 113

Ulovlig omsetning av settepoteter

På ulike kanaler i sosiale medier foregår det ulovlig omsetning av settepoteter. Settepoteter skal være kontrollert og godkjent for omsetning før de skal i jorda.
Fagforum Potet
Carolus i storboks IMG 0084

Lagertelling for potet 1/3/2021

Potetbeholdningen er ca. 28 % høyere 1. mars i år enn den var på samme tidspunkt i 2020.
Fagforum Potet
Ugras brakk Potet 198 2

Dispensasjon for flytende Sencor i 2022

Norsk Landbruksrådgiving er innvilget dispensasjon fra Mattilsynet om bruk av flytende Sencor mot ugras i potet og gulrot vekstsesongen 2022.
Fagforum Potet
Honsehirse i potet IMG 6016

Hvordan unngå spredning av farlige planteskadegjørere?

Bekjemping av etablerte planteskadegjørere er tidkrevende og kostbart. Forebyggende og systematisk arbeid for å begrense spredningen av farlige skadegjørere kan spare næringa for store summer.
Fagforum Potet
Lager IMG 0060 1

Presentasjoner fra Lager 2020 Poteter

På programmet sto nytt fra forskningen, ventilasjonssystemer, analyse av luftstrømmer i et lager, lagerstyring, lagringsevne hos potetsorter, etylenbehandling av settepotet og et nytt potetprosjekt.
Fagforum Potet
Carolus IMG 0063

Lagertelling potet 1/1/2021

Lagertellinga 1. januar viser at beholdningen av konsumpotet er redusert med 38%, mens det for industripotet er redusert med 26% siden forrige telling 1/11/2020.
Fagforum Potet
1 2 3 4