Potetgull ktg 1

Sirkulærøkonomisk potetgullindustri

Med kyndig hjelp fra NIBIO, har potetgullprodusenten Maarud etablert et stort og moderne komposteringsanlegg for avfallsressursene sine. Anlegget bidrar til å holde verdifulle næringsstoffer i omløp.
Fagforum Potet
1 ... 3 4 5 ... 7