Grasvart atselbill 20210616 150615 Jarek Grodek

Har du hørt om gråsvart åtselbille?

Gråsvart åtselbille skiller seg fra andre åtselbiller ved at den også kan spise planter. År om annet kan voksne biller og larver snauspise hele planter. Gråsvart åtselbille angriper blant annet korn, potet og kålvekster, men er også observert i bete og i ugras.
Fagforum Potet
Torrate Borghild Glorvigen

VIPS varsling i potet

Denne sesongen feirer «VIPS – Varsling innen Planteskadegjørere» 20 år i bøndenes tjeneste. NIBIO har nylig gjennomført en brukerundersøkelse for å finne ut hvordan norske potetbønder bruker denne offentlig finansierte tjenesten.
Fagforum Potet
Host 13 113

Ulovlig omsetning av settepoteter

På ulike kanaler i sosiale medier foregår det ulovlig omsetning av settepoteter. Settepoteter skal være kontrollert og godkjent for omsetning før de skal i jorda.
Fagforum Potet
Carolus i storboks IMG 0084

Lagertelling for potet 1/3/2021

Potetbeholdningen er ca. 28 % høyere 1. mars i år enn den var på samme tidspunkt i 2020.
Fagforum Potet
Honsehirse i potet IMG 6016

Hvordan unngå spredning av farlige planteskadegjørere?

Bekjemping av etablerte planteskadegjørere er tidkrevende og kostbart. Forebyggende og systematisk arbeid for å begrense spredningen av farlige skadegjørere kan spare næringa for store summer.
Fagforum Potet
1 ... 5 6 7