IMG 1124
⋅ Vanning

Vanning til korn, potet og gras - når og hvor lønner det seg

Vanningsbehovet varierer fra år til år. Vannbehovet varierer gjennom se sesongen mellom kulturer og jordtyper. Kunnskap er viktig for å kunne prioritere vannet riktig og å oppnå lønnsomhet. Denne artikkelen oppsummerer de viktigste punktene fra NIBIO Rapport 7 (160). skrevet av Hugh Riley.
Fagforum Korn
6 nye vp sorter 2021
⋅ Sorter

Prøving av nye potetsorter

Hvert år gjennomføres en omfattende prøving av nye potetsorter. Norske foredlingslinjer prøves gjennom såkalt verdiprøving. Andre sorter prøves gjerne i samarbeid med ulike bransjeaktører. Her presenteres resultater fra en del av sortsprøvingen NIBIO hadde ansvar for i 2021. Artiklene er skrevet av Per Møllerhagen, Kristian Sæther og Robert Nybråten, og er tidligere publisert i Jord- og Plantekultur 2022.
Fagforum Potet
Honsehirse i potet IMG 6016
⋅ Potet

Hvordan unngå spredning av farlige planteskadegjørere

Bekjemping av etablerte planteskadegjørere er tidkrevende og kostbart. Forebyggende og systematisk arbeid for å begrense spredningen av farlige skadegjørere kan spare næringa for store summer.
Fagforum Potet
Beising IMG 2385
⋅ Settepotet

Beising av settepotet

For matpotet blir utseende stadig viktigere. Forbrukeren ønsker pene poteter uten flasskader og skurv.
Fagforum Potet
Plastdekte tidligpoteter 2017
Medlem
⋅ Potet

Plast og fiberduk i tidligpotet

Her finner du flere råd om blant annet fjerning av plast, fiberduk, ugras, vanning, gjødsling, hypping med mer.
NLR Agder
Lage r2020
⋅ Lagring

Tema rundt lagring av hagebruksvekster

På webinaret med generelle tema fra Lager 2020 ble det redegjort for hvordan kjølelager fungerer, ulike lagerløsninger, hvilke kuldemedier som benyttes i dag, hvordan utfasing av kjølemedium er planlagt framover, planlegging og dimensjonering av lager og hvilke alternativer som finnes. I tillegg ble det informert om et nytt tilbud til grønnsaks- og potetprodusenter: NLR Lagersjekken.
NLR
Testskrelling potet
Medlem
⋅ Potet

Økologiske potetsorter til skrelling

Solist kom best ut med hensyn til avling, kvalitet og skrellesvinn. Den presenterte seg best 14 dager etter vakuumering på kjøl. Grønne knoller var største kvalitetsfeil. Faxe hadde også et lavt skrellesvinn.
NLR Agder
Laila
Medlem
⋅ Regelverk

Sprøyting inntil overflatevann

Reglene du må forholde deg til når det gjelder avdriftsreduksjon, buffersoner og journalføring.
NLR Øst
Okofelt sorter
⋅ Sorter

Potetsorter til økologisk dyrking

Det stilles ekstra store krav til sorter som skal dyrkes som økologiske matpoteter. Denne artikkelen presenterer utvalgte resultater for avling og kvalitet for de undersøkte sortene.
Fagforum Potet
210503 beising med vannkanne biostimulanter
Medlem
⋅ Potet

Biostimulanter – stressmestring for poteter

I skjæringspunktet mellom plantevern og plantenæring finnes biostimulanter i stadig flere varianter på markedet. NLR har testet noen av typene i potet, og sett positiv effekt på enkelte sorter og vekstforhold.
NLR Øst
1 2 3 ... 10